Spring naar content

Digitalisering van onze dienstverlening

Het digitaal aanbieden van onze dienstverlening heeft verschillende voordelen. Huurders kunnen zelf zaken digitaal regelen op het moment dat het hen het beste uitkomt. En als we steeds meer diensten digitaal aanbieden en bewoners daar gebruik van maken, hebben we meer tijd voor persoonlijk contact met huurders die dat echt nodig hebben.

Via ons huurdersportaal Mijn Trivire kunnen onze huurders altijd en vanaf iedere plek zelf hun huurzaken met ons regelen. In 2022 gaan we onze digitale dienstverlening verder uitbreiden.

De huurders die niet bekend zijn met de digitale wereld krijgen hulp van ons en onze partners. Samen zetten we ons in om hulp te bieden. Denk bijvoorbeeld aan cursussen voor bewoners om de digitale wereld nog beter te leren kennen. Natuurlijk blijft persoonlijk contact ook altijd nog mogelijk. We zijn er voor hen die ons nodig hebben.

telefoonscherm