Spring naar content

Doorstroommakelaar

Zeker in een tijd waarin minder woningen beschikbaar zijn, zetten we een stap extra om te zorgen dat alle huurders in een passende woning wonen. Door bijvoorbeeld een verandering van het inkomen van de huurder of de gezinssamenstelling kan het zijn dat de woning niet meer bij hem of haar past. We begeleiden de huurder dan naar een nieuwe, beter passende woning. Onze doorstroommakelaar zet zich hiervoor in. De doorstroommakelaar benadert huurders die niet passend wonen ook actief met de vraag of ze willen verhuizen naar een nieuwe passende woning.
De doorstroommakelaar monitort ook dat een vrijgekomen woning wordt verhuurd aan een woningzoekende die bij de woning past. Ons doel hierbij is jaarlijks voor minimaal tien succesvolle doorstromingen te zorgen. We hebben nu al voor een aantal huurders een nieuw thuis gevonden.

Samen met de andere woningcorporaties uit de buurt gaan we kijken naar oplossingen voor het woningtekort. Door goed samen te werken, kunnen we nog meer successen behalen.