Spring naar content

Kennis van bezit op orde

Alleen als we zelf precies weten wat de kwaliteit is van onze woningen, kunnen we zorgen voor de beste kwaliteit voor onze huurders. Voor het onderhouden, het verhuren en om alle vragen van de bewoners goed te kunnen beantwoorden, hebben we alle technische en financiƫle gegevens nodig. Daarom hebben we in 2021 een plan gemaakt om te zorgen dat alle nodige informatie, de data, direct voor de medewerkers te vinden is. Dit is een zeer belangrijke stap richting een datagedreven organisatie.
We zijn van start gegaan met het opslaan van de data die over vastgoed gaan in een daarvoor bedoeld softwareprogramma. In het softwareprogramma wordt de informatie per onderwerp opgeslagen, bijvoorbeeld onder het onderwerp warmtevoorziening. Voor ieder onderwerp wordt gekeken welke informatie belangrijk is en welke collega’s gaan zorgen dat nieuwe informatie steeds wordt toegevoegd.