Spring naar content

Klantvraag staat centraal

De vraag van de bewoner is bij ons altijd het belangrijkste. We doen er dan ook alles aan om deze te beantwoorden en onze service te verbeteren. Een vraag kan er zelfs voor zorgen dat we tijdelijk extra dienstverlening bieden in wijken en buurten. En wanneer we zien dat wat nodig is niet tot ons werk behoort, vragen we onze partners deze dienstverlening te bieden.
Persoonlijk contact met de bewoners is voor ons heel belangrijk. Om van betekenis te kunnen zijn, leveren we daarom ook dienstverlening op maat. De bewoners kiezen zelf welke vorm van contact bij hen past. Daarbij sturen wij actief op onze digitale dienstverlening en helpen we bewoners bij het gebruik hiervan.