Spring naar content

Samen werken aan schone, leefbare en veilige wijken

Voor onze huurders zijn de woningen belangrijk, maar de buurt is dat ook. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend dat we veel aandacht hebben voor de buurten en wijken waar onze woningen staan. Samen met bewoners en onze maatschappelijke partners zetten we ons in om de wijken en buurten schoon, veilig en leefbaar te maken en houden.

In onze wijken en buurten wonen allemaal verschillende soorten mensen samen. Ze delen dezelfde omgeving. Om ervoor te zorgen dat zij zich allemaal prettig voelen in hun wijk of buurt gaan we in 2022 nog beter kijken naar wie er in een wijk wonen en hoe er geleefd wordt. We brengen hier een goede balans in aan door aan de slag te gaan met de frisse ideeën die bewoners zelf hebben en we pakken de onderdelen die minder goed gaan met elkaar op.

Als we woningen gaan renoveren of slopen voor nieuwbouw, komen we bij de bewoners thuis. We geven ze informatie over de werkzaamheden en gaan het gesprek aan. Dit is voor ons gelijk een goed moment om te kijken hoe het met de bewoners gaat en waar ze hulp bij nodig hebben. En we zorgen ervoor dat ze deze hulp ook echt krijgen. Als we de hulp niet zelf kunnen bieden, staan onze partners klaar om bij te springen.

De afgelopen tijd hebben we bij veel bewoners binnen mogen kijken. De ervaring die we op hebben gedaan gaan we in 2022 nog meer en beter inzetten. Hierbij gaan onze medewerkers steeds creatiever op zoek naar oplossingen. Ook leren ze nog beter kansen te zien bij kwetsbare huurders.

Om de sfeer in wijken en buurten te verbeteren, worden er activiteiten georganiseerd voor en door onze bewoners. We doen dit samen met onze partners op speciale ontmoetingsplekken. Door samen met onze partners aanwezig te zijn in de wijken die onze aandacht verdienen, weten de bewoners ons beter te vinden als ze vragen of problemen hebben en kunnen we met elkaar echt het verschil maken.

Misschien vindt u dit ook interessant?

Instagram: Het Trivire Tientje goed besteed!