Spring naar content

Thuis in de wijk

Onze aandacht gaat niet alleen naar de woningen, maar ook naar de buurten en wijken waarin de woningen staan. We zetten ons samen met onze maatschappelijke partners in om buurten prettig te maken en te houden. Een fijne, veilige buurt is namelijk net zo belangrijk als een veilig thuis. Omdat de buurt de plek is waar verschillende soorten mensen samenkomen, kijken we samen met de bewoners naar wat er verbeterd kan worden. Door met de huurders samen te werken, worden ze automatisch meer betrokken bij de buurt.
Samen kijken we bijvoorbeeld naar hoe buren beter met elkaar om kunnen gaan en meer naar elkaar om kunnen kijken. Per buurt of woongebouw zoeken we naar de beste plannen en oplossingen. Het blijft tenslotte altijd maatwerk.

Misschien vindt u dit ook interessant?

De boom in met je kerstwens voor de wijk