Spring naar content

Voldoende betaalbare woningen

Zeker in het woningaanbod willen we van betekenis zijn. In deze tijd is het namelijk moeilijk een woning te vinden die past bij de gezinsgrootte, het inkomen en de behoefte van de woningzoekende. Door het bouwen van nieuwe woningen zorgen we dat er meer woningen beschikbaar zijn. Wat ook heel belangrijk is, is het goed verdelen van de beschikbare woningen. In 2022 gaan we huurders en woningen nog beter op elkaar afstemmen.
In 2020 hebben we bepaald welke kant we op willen gaan met Trivire en wat we willen veranderen. Ook is er een onderzoek gedaan naar de woningvraag, het woningaanbod en naar wat we kunnen veranderen op het gebied van wonen in de komende tien jaar. Dit jaar gaan we aan de slag met al deze informatie om te komen tot een plan. In dit plan staat alles wat met de woningvoorraad te maken heeft en maken we keuzes voor de toekomst. En we hebben met de drie gemeenten waarin we werkzaam zijn afgesproken wat we de komende tijd met elkaar willen bereiken.

Misschien vindt u dit ook interessant?

34 organisaties lanceren Actieagenda Wonen
Kwaliteit Planetenbuurt in Zwijndrecht verbeteren: Gemeente Zwijndrecht en Trivire ondertekenen overeenkomst

 

48 huishoudens nemen hun intrek in hun nieuwe thuis aan de Patersweg Oud Krispijn in Dordrecht